In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

.

regionalno-sdrugenie2Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците е създадено на основание чл. 28, ал. 1 и 4 от Закона за управление на отпадъците и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2009-2013). Общините участващи в сдружението са: Габрово и Трявна.

Водеща община, която отговаря за подготовката и  управлението на проект  „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово” е община Габрово, като процентното съотношение на гласовете в сдружението е: 84,4% за община Габрово и 15,6% за община Трявна (в съответствие с процентното съотношение на броя жители в двете общини). В рамките на споразумение за партньорство са договорени следните отговорности между партньорите в „Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците”:

  • Възложител на всички процедури и договори  за възлагане по смисъла на ЗОП е община Габрово
  • Собственият финансов принос е в съответствие с процентното съотношение на гласовете в сдружението - 84,4% за община Габрово и 15,6% за община Трявна.
  • Собствеността на изграденото регионално депо е в съответствие с процентното съотношение на гласовете в сдружението - 84,4% за община Габрово и 15,6% за община Трявна.
  • Изградената инфраструктура и цялата регионална система за управление на отпадъците ще бъдат експлоатирани по следния начин: Общинско предприятие – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Община Габрово, съгл. чл.52 и чл.53 от ЗОС.

 

 

regionalno-sdrugenie2   geimari1

Абонамент