In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

.

Наближава есента, а с това и продукцията от плодове зеленчуци в магазините става все по-обилна. Идва и моментът, в който се подготвяме за зимата като почистим градините или приготвим зимнина.

От всички тези дейности остават сериозни количества отпадък от биологичен произход, които лесно биха могли да се превърнат от „боклук“ в суровина.

Лятото и есента са периодите, в които градините изобилстват от насаждения, плодове и зеленчуци, а всичко онова, което е негодно за храна или за отглеждане попада в съдовете за отпадъци или по-точно в КАФЯВИЯ КОНТЕЙНЕР.

Но какво се случва с този отпадък след това?

В рамките на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“ вече е изградено и функционира новото депо за отпадъци, където има обособена площадка за компостиране с площ 5дка. Именно на тази площадка постъпват биоразградимите отпадъци, събрани от жителите на Габрово и Трявна в кафявите контейнери. Изключително важно е отпадъкът от биологичен произход да не бъде смесван с други рециклируеми отпадъци, тъй като всяка найлонова торбичка, пластмасова чаша или метално кенче развалят качеството на суровината и не може да се получи добър компост.

Постъпил на депото биоразградимият отпадък се смила, пресява и оформя на купчини, където се периодично се обръща и овлажнява. Всички тези процеси се реализират чрез специализирана техника, закупена чрез осигуреното по проекта финансиране от оперативна програма „Околна среда 2007-2013г“. След което наспътва периода на зреене на компоста. За съжаление към момента експертите работещи към Общинското предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“ не могат да произведат качествен компост, тъй като жителите все още не извършват правилно разделното събиране на отпадъците. В кафявите контейнери има голямо количество отпадъци от биологичен произход, но сред тях попадат и отпадъци като пластмаса, стъкло и метал. Това влошава качеството на суровината и произведеният компост е годен само за запръстяване на клетката на депото.

Важно! В Кафявият контейнер трябва да се изхвърлят само биоразградими отпадъци (обелки от плодове и зеленчуци, трева, клони, листа, черупки, костилки и др). Когато изхвърляме биоразградими отпадъци в кафявия контейнер, е добре те да не са в найлонови торбички, освен ако те не са биоразградими. Може да увием отпадъците в хартия.

Ако все пак сме пропуснали съветите за разделно събиране, и био отпадъкът е в торбичка, то една част от тях ще се отдели на ситото в машината за пресяване, но останалите ще бъдат смлени заедно с отпадъците.

Площадката за компостиране е с начален капацитет 10 000 т/год. суров отпадък и между 5 000 – 6 000 тона/годишно готов компост, в зависимост от влажността на материала.

Тя включва: съоръжения за механична обработка (като раздробяване, смесване и пресяване) на постъпващия материал и готовия компост, бетонна площадка за разполагане, механизирано  обръщане и аериране на компостните купове и навеси за узряване и съхраняване на компоста.

И ако в градските зони има кафяв контейнер, то в селата е предвидено домашно компостиране. За насърчаване на домашното компостиране в края на миналата година бяха раздадени компостери за всяко домакинство в селата на община Габрово. Компостерите заместят кафявия контейнер за биоразградими отпадъци, като идеята е домакинствата сами да произвеждат компост и да го използват в градините си.

Компостирането  при домашни  условия често   се  счита   за  най-полезния   от екологична гледна точка  начин  за справяне с битовите биоразградими отпадъци, тъй като намалява емисиите и разходите,  свързани с транспортирането  на компоста, гарантира внимателен контрол на използваните материали и увеличава осведомеността на потребителите по проблемите на околната среда.

Домашното компостиране  е най-простото и ефекстивно действие, което може да предприемем, за да намалим отпадъците и същевременно да подобрим състоянието на почвата. Компостирането представлява едновременно отделяне на биоразградимите отпадъци още при източника (в домовете; в кухните) и тяхната повторна употреба. Също така се избягват големите опасности при тяхното депониране. Всеки килограм биоразградим отпадък, отклонен от депото, има значение за опазване на повърхностите и подпочвените води и почвите чисти от образуване на токсични течности.

Как да произведем компост в домашни условия?

В сезона на есента, когато има много плодове и зелечуци, е чудесен период да се натрупа суровина за компостиране. При правилно подреждане на отпадъците, през пролетта е възможно да има готов компост, който да се използва в градината.

Компостирането е лесно, икономично и практично, но за да се случи то трябва да проявим желание!

Компост може да произвеждаме като използваме специален съд – компостер или просто като трупаме отпадъците в трап или на купчина. Предмиствата на компостера е, че компостът узрява по-бързо, има по-добра визия или създава по-добри условия за компостиране.

Материалите, които са ни нужни, за да протече правилно процесът на гниене са отпадъци богати на азот (т.е. пресни и влажни отпадъци) и отпадъци богати на въглерод (сухи отпадъци).

За качествено компостиране е необходимо „зелените” и „кафявите” материали да бъдат в приблизително равни количества! Или да бъдат в съотношение на единици C:N  = 30:1.

“зелени” – богати на азот (N)

“кафяви” – богати на въглерод (С)

Обелки от зеленчуци и плодове

Стайни и градински цветя

Прясно окосена трева

Пресни листа

Клони

Цветя

Оборски тор

Утайки от кафе

Пакетчета от чай

Свежо сено

Изсушена трева и листа

Дървесни стърготини

Слама

Сено

Вейки от клонки

Хляб

Макаронени изделия

Картонени опаковки

Черупки от яйца

Дървесна пепел

Компостът е готов:

- Когато придобие тъмнокафяв цвят;

- Когато стане ронлив;

- Когато придобие миризма на пръст.

 

Предимства на компоста:

- Подобрява качеството на почвата;

- Стимулира почвеното плодородие;

- Съхранява и доставя хранителни вещества за растенията.

- Влияе положително върху микроорганизмите и растенията.

- Подтиска болетсите при растенията

- Повишава задържането на вода и ускорява обмяната на въздух /аерацията/;

- при смесване на компоста с глинеста почва, тя се олекотява;

- песъчливата почва задържа водата по-добре, когато има компост в нея;

- Не мирише лошо;

- Лесно се пренася;

- Чист е от плевели и болестотворни микрорганизми;

- Може да се съхранява дълго време.

 

regionalno-sdrugenie2   geimari1

Абонамент