In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

.

Новоизграденото депо за отпадъци, реализирано чрез проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“,

финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г.“, вече функционира и жителите на общините Габрово и Трявна преминават към разделното събиране на отпадъците. Първоначалните данни сочат, че в някои квартали разделното събиране се извършва на много добро ниво, но има и такива, където жителите не спазват изискванията и в контейнерите попадат недопустими отпадъци. Най-често срещаното небрежно действие е в кафявите контейнери да бъдат изхвърялени рециклируеми отпадъци вместо предвидените биоразградими. Попадайки в кафявия контейнер, рециклируемите отпадъци стават напълно негодни за повторна употреба, а биоразградимата суровина се замърсява и става неподходяща за компостиране. Така тези смесени отпадъци престават да бъдат ресурс и се превръщат в „боклук“ – нещо, което не следва габровци и тревненци да допускат. Отпадъците, които не могат да бъдат повторно употребени, отиват за депониране, а колкото повече отпадъци генерираме, толкова по-бързо ще се запълни клетката на депото и нейният живот ще се съкрати.

Според наблюденията в централната градска част на Габрово, където пилотно стартира новата система за разделно събиране на отпадъците, жителите се справят добре с разделянето на отпадъка. В контейнерите от този район постъпват по-чисти суровини, които успешно и във висока степен биват насочени за повторна употреба.

Факт са и първите данни от постпъващите количества отпадъци в депото. Така за последния месец (юли) в новата регионална система са постъпили общо от общините Габрово и Трявна 1691 тона отпадци, от които 1400 тона са от община Габрово, а останалите 291 тона – от община Трявна. Справката на общинското предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“ показва, че от цялото количество отпадъци за предварително третиране на сепариращата инсталация са постъпили 1119 тона материали, от тях отсепарирани са около 23% или 251 тона отпадъци, които са транспортирани към заводите за рециклиране.

На практика това означава, че на депото и същевременно на природата край габровското село Гръблевци са спестени 251 тона отпадъци, които са се превърнали в ресурс. Отделените пластмаса, хартия, метал и стъкло се транспортират към заводи за рециклиране, където след допълнителна обработка, спестяваща много енергия и вода в сравнение с производството на такива материали от сурови продукти.

Тук е мястото да кажем, че тази инвестиция, колкото голяма и сложна да е, не може да работи ефективно и пълноценно без ангажимент от гражданите на Габрово и Трявна. Твърде важно е нашето съвестно отношение към това да разделим отпадъците още в дома си и те да отидат в правилния контейнер. Защото само по себе си депото с колкото и модерни и високотехнологични съоръжения да разполага, то в началото на този процес стоим ние, хората с нашето отговорно и осъзнато или безразлично и нехайно отношение към отпадъците, които генерираме.

От 2-3 години в държавата се работи за определянето на такса смет на базата на принцип, различен от сегашния – данъчната оценка на имота. В регион Габрово вече има създадени предпоставки тя да се изчислява според теглото на отпадъка, но все още няма одобрен механизъм,  по който това отчитане може да става персонално. Възможно е отчитането да се използва за база, след което количествата да се разпределят по квартали, блокове, домакинства, брой жители, тъй като събраният отпадък вече с точност се тегли на кантартата везна, разположена на входа на депото. Тогава таксата за битови отпадъци ще има други стойности, а това дали те ще са по-високи или по-ниски зависи само от отговорността на всеки един жител на двете общини към разделното събиране на отпадъците.

Във връзка с оптимизиране процеса на компостиране и запазване на биоразградимата суровина чиста, Община Габрово инициира пилотно въвеждане на разделно събиране на зеленчукови и плодови отпадъци от кухните на заведенията за хранене и зеленчуковите магазини. На заведенията и магазините ще бъдат предоставени кафяви контейнери, които ОП „Благоустрояване“ ще обслужва, с цел на депото да пристига чиста фракция за компостиране, така че да се гарантира високо качество на произвеждания компост.

 

regionalno-sdrugenie2   geimari1

Абонамент