.

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: “Доставка и монтаж на оборудване по проект DIR – 5112122-1-66 „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ГАБРОВО”, ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА” 2007-2013г. , по пет обособени позиции :

  • Обособена позиция №1: Доставка на 1 бр. комбинирана машина включваща модули за рязане, пресяване и смесване; 1 бр. машина за обръщане (аериране); 1 бр. машина за загребване (челен товарач); 1бр. компактор.
  • Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на видеонаблюдение и оборудване на административната сграда.
  • Обособена позиция №3: Доставка и монтаж на 1бр. кантарна платформа и оборудване (компютър, принтер, софтуер) към нея; 1бр. пароструйна машина.
  • Обособена позиция №4: Доставка и монтаж на 1бр. мoдулна пречиствателна станция за отпадни води на принципа на обратна осмоза (комплексна доставка).
  • Обособена позиция №5: Доставка и монтаж на 1бр. инсталация за изгаряне на депониен газ (комплексна доставка)”Краен срок за закупуване на документи: 23.08.2013 г., 16,30ч.
Краен срок за представяне на оферти: 2.09.2013 г., 16,30ч.
Цена на документацията: 20 лв. с ДДС
Документацията може да изтеглите от тук (http://gabrovo.bg/bg/article/2892)

 

regionalno-sdrugenie2   geimari1

Абонамент