Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

Изпълнение на мерки за информация и публичност при въвеждане на  система за разделно събиране на отпадъците в регион Габрово”.

Register to read more...


Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

Register to read more...

 

regionalno-sdrugenie2   geimari1

Абонамент