In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

.

PB121103
PB121103
На 12 ноември в Община Габрово се състоя поредното заседание на Надзорната комисия,

сформирана с цел осъществяване на мониторинг по време на изпълнението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”, реализиран по ОП „Околна среда“. На заседанието присъстваха кметовете на общините Габрово и Трявна – Таня Христова и инж. Драгомир Николов, зам. областният управител Кенан Ашиков, членовете на комисията, сред които представители на институциите, екипът за реализиране на проекта и представители на строителния надзор по проекта.

Ръководителят на проекта инж. Милена Гатева представи пред Надзорната комисия напредъка по дейностите в проекта, като основен акцент бе поставен на строителните работи. Към момента е завършено изграждане на площадката за сепариране на отпадъци; почти завършено изграждане на площадката за компостиране; изградени са експлоатационните и контролни пътища; реализирани са съществени изкопни работи по клетката за депониране на отпадъци; почти финализирано е изграждането на външно довеждащо водоснабдяване и електрозахранване на обекта; финализиране на работата по административната сграда, гараж и работилница; завършен е напорен резервоар за нуждите за водоснабдяването на обекта; изградена е постоянната ограда на депото с изключение на малки отсечки, необходими за по-лесен достъп до участъцитие на моментното строителство.

Предвид настъпващата зимна метеорологична обстановка строителните работи ще се концентрират предимно в административната сграда и обслужващите помещения, площадката за компостиране, както и в участъците за довършване на експлоатационните пътища и ретензионния резервоар. Към момента темпа на строителството е такъв, че сроковете по графика ще бъдат спазени и до края на 2014-а година Габрово и Трявна ще имат нова регионална система за управление на отпадъците.

На заседанието стана ясно, че е проведена процедура по ЗОП и са избрани изпълнители за доставка на машини и съоръжения за новото депо, за видеонаблюдение и офис оборудване на администранитвната сграда, за доставка и монтаж на пречиствателна станция за отделяния от отпадъците инфилтрат и за доставка и монтаж на електронна везна за отчитане количествата отпадък, постъпващ на депото. Предстои повторно да бъде обявена процедура за доставка и монтаж на система за улавяне на депонийния газ, тъй като при първото обявяване нямаше заинтересовани участници.

Пред Надзорната комисия бяха представени и реализираните до момента публични събития, които са част от дейностите по публичността на проекта. В момента тече кампанията „Отпадък с късмет не отива за смет“, която обхваща всички детски и учебни заведения в Габрово. В първият етап на кампанията децата събраха над 5 тона хартия, като най-активните получиха специални награди. Инициативата продължава със събиране на пластмаса през ноември и събиране на метални отпадъци през декември. Последният етап, „Не изхвърлям с ръце – дарявам от сърце“ е благотворителна кауза, в която деца и ученици ще подарят ненужните си, но запазени играчки, книги и спортни пособия на свои нуждаещи се връстници. По време на кампанията се организират и открити уроци, в които представители от екипа, реализиращ проекта, разказват и показват на младите габровци защо, как и какво може да се рециклира, какво е компостирането и как разделното събиране на отпадъци ще пощади природата. По мерките за публичност е предвидено и разгръщане на кампаниите за информиране на населението.

PB121110
PB121110

Финалът на заседанието бе поставен на работния терен на обекта. По желание на кметовете на двете общини, Таня Христова и инж. Драгомир Николов, беше направен обход на строителната площадка, за да се запознаят в детайли с напредъка по проекта.

Следващата Надзорна комисия предстои да бъде проведена след три месеца.

 

regionalno-sdrugenie2   geimari1

Абонамент