In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

.


Община Габрово стартира въвеждане на разделното събиране на биоразградимите отпадъци в заведенията за хранене и зеленчуковите магазини.

 

С цел да се оптимизира качеството на биоотпадъците, постъпващи на депото, включилите се в проекта заведения и магазини, ще получат безвъзмездно контейнери, в които да изхвърлят негодните за храна и продажба плодове и зеленчуци. Същевременно общинското предприятие „Благоустрояване“ ще има ангажимента да събира и извозва биоразградимата суровина.

Проектът се осъществява първоначално в няколко габровски ресторанта и магазини. В случай че се постигне очакваният резултат, пилотният проект ще разшири своя периметър като обхавне всички ресторанти, кухни, магазини и пазари в града. На практика по този начин ще се предотврати замърсяването на биоотпадъците с пластмаси, метали или стъкла – каквото все още се случва в кафявите контейнери, разположени по улиците в града.

Така на новоизграденото депо ще постъпва чиста биоразградима маса, състоящата се предимно от богати на азот продукти или т. нар. „зелени“ отпадъци /обелки от плодове и зелечуци, костилки, черупки и др./, които са изключително важни за производството на качествен компост. Събраните от магазини и ресторанти отпадъци ще бъдат надребнявани и смесвани с богати на водород суровини /клони, суха трева, дървесина/. Получената смес се трупа на компостни лехи, които след допълнително овлажняване и обръщане, се превръщат в  качествен почвен подобрител – компост.

Паралелно с разделното събиране в ресторанти и магазини продължава и разделното извозване на жълтите и кафяви контейнери от градската част на общините Габрово и Трявна. Отпадъците, подходящи за рециклиране от жълтия контейнер попадат на сепариращата инсталация на депото, където след сортиране се отправят към заводите за рециклиране. Биоразградимият отпадък от кафявия контейнер подлежи на допълнителна проверка от служителите на общинското предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“  и в случаите когато суровината е чиста тя постъпва за компостиране, останалите биоотпадъци, които не са изхвърлени разделно, попадат в клетката за депониране, без да могат да бъдат употребени повторно.

На депото за неопасни отпадъци, реализирано чрез финансиране от оперативна програма „Околна среда 2007-2013г“ е изградена зона за компостиране с площ около 5 дка, където е разположена и специализираната техника, осъществяваща процесите по надребняване, пресяване, обръщане, овлажняване и аериране на компостните купове. На площадката за компостиране годишно могат да се обработват 10 000 тона биоразградими отпадъци, от които да се получат 5 000/6 000 тона готов компост.

Във връзка с финализирането на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Гарброво“ по ОП „Околна среда“ на 27 август 2015г. от 16:30 часа в зала „Възраждане“ ще се проведе Заключителна конференция. На събитието заинтересованите жители на общините Габрово и Трявна ще могат да видят какво се случва с отпадъците, излезли от домовете ни и как те се превръщат от „боклук“ в ресурс.

 

regionalno-sdrugenie2   geimari1

Абонамент