In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

.


На 2 юли в Община Габрово се състоя поредното заседание на Надзорната комисия, сформирана с цел

осъществяване на мониторинг по време на изпълнението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”, реализиран по ОП „Околна среда“.

Ръководителят на проекта инж. Милена Гатева представи пред Надзорната комисия напредъка по дейностите в проекта, като основен акцент бе поставен на строителните работи и осъществяваните информационни кампании. Инж. Гатева съобщи, че въпреки изгубеното време заради обилните валежи, строителството в момента е в своя пик и строителните екипи наваксват изоставането.

От изнесената презентация стана ясно, че до момента напълно завършени са площадката за компостиране, площадката за сепариране, напорния резервоар, довеждащите трасета на водоснабдяване и електрозахранване, на финален етап на изпълнение са административните и складови помещения, както и оградата на обекта; изградени са контролни и експлоатационни пътища.

Във връзка с изграждането на сепариращата инсталация вече е избран изпълнител по обществената поръчка, с който предстои сключване на договор. Това е Екобулсорт ЕАД, които ще осигурят сортирането на рециклируемата суровина от отпадъците на Габрово и Трявна.

В най-големият подобект – клетката за депониране ходът на работа е в завишени темпове, а финализирането й предстои в края на лятото. В момента в клетката се поставят дренажни слоеве и изолиращ екран, чиято цел е да не пропуска преминаване на опасния инфилтрат в почвата. Инфилтратът ще бъде отвеждан към специален басейн, а от там към пречиствателна станция. Пречистването на опасните течности, отделени от отпадъците, ще бъде с изключително високо качество и пречистената вода ще е с характеристиките на питейна.  Пречиствателната станция ще бъде монтирана през месеците септември-октомври.

От презентацията стана ясно, че са изляти основите за електронната везна, която ще бъде монтирана на входа и ще измерва какви количества отпадъци постъпват на депото.

Другият основен момент бяха коментарите относно информационната кампания. Във връзка с популяризирането на новата система за разделно събиране се провеждат редица кампании, насочени към различни целеви групи. През изминалото тримесечие бяха проведени събития с образователен и състезателен характер, целящи популяризиране на раделното събиране сред жителите на Габрово и Трявна.


От месец юни стартира и мащабна информационна кампания в селата на Габрово, където експертите от екипа по проекта обяснят на жителите как да си произвеждат сами качествен почвен подобрител от биоразградими отпадъци (компост) и как ще бъде организирано събирането на отпадъците, годни за рециклиране (стъкло, пластмаса, хартия, метал). Същата кампания ще бъде проведена и в тревненските села.

В момента тече и кампания за създаване на авторски текстове на тема „Преди да дойде денят, в който Земята ще потъне в боклуци“. Кампанията има за цел да провокира талантливите габровци и тревненци да се замислят за това каква опасност са отпадъците и как те могат да се превърнат в ресурс. Финалът на кампанията ще бъде поставен през октомври, когато ще се състоят информационни събития и ще бъдат наградени авторите на най-оригиналните, екологични и атрактивни текстове.

Във финалната част на заседанието стана дума и за двете проблемни обстоятелства, които поставят изпълнението на проекта под риск. А това са спирането на плащанията по ОПОС и наложените от Управляващия орган финансови корекции на Община Габрово. Именно това са двата фактора, които поставят едно голямо „но“ пред реализирането на регионалната система за управление на отпадъците в регион Габрово.

По този повод кметът на община Габрово Таня Христова коментира: „Макар че проектът се развива добре, той с всеки изминал ден става все по-рисков. И причините за това са липсата на ресурс по ОПОС и наложената финансова корекция в размер на 25%. Така че въпреки желанията на двете общини – Габрово и Трявна, има сериозна опасност те да не разполагат с модерна система за битовите отпадъци при липса на ангажираност и финасов ресурс, който да гарантира успешното приключване на този проект тази година. Обстоятелствата ще ни принудят при изчерпване на финасовия ресурс, проектът да бъде замразен. Невъзможността       да се реализира този проект е наличието на достатъчно ресурс поради авансовото плащане         и съществуващата ритмичност на движение на средствата до месец   февруари. Оттогава до месец юли,     освен  че няма комуникация и партньорство, няма и финансови средства. Това, което виждам като надежда, е новият ръководител на управляващия орган на ОП „Околна среда“ и размразяване на ледовете между него и общините. Все още няма ангажимент от страна на държавата или поне нямаме информация, дали ще има трансфер на държавен ресурс, докато се възстановят плащанията. Всеки един спрян договор го прави по-скъп, а за нас тази инвестиция може да ни излезе много скъпо.“

Кметът на Трявна инж. Драгомир Николов също сподели своето притеснение от рискът надвиснал над проекта: „Кметовете на общини, в които се изпълняват проекти по ОПОС и са поставени пред същите затруднения, поискахме среща на Националното сдружение на общините с премиера Пламен Орешарски. За съжаление, това, което искахме с г-жа Христова от изпълнителя (на строителството) на проекта да завърши малко по-рано, за да може 2015 година да започнем с готово депо, се вижда, че много трудно може да се случи. Това, което винаги съм казвал, е, че проблемите се решават на базата на диалога. Държавата трябва да помогне на общините за тези разплащания. Ресурсът на общинските бюджети, дори и на големите градове, не е достатъчен, за да покрива такива големи задължения.“

Въпреки не особено благоприятните прогнози, строителството на обекта и всички допълнителни дейности вървят с добри темпове. Освен това е входирано искане за възстановяване на средства в размер на 942 000 лева. Ръководителят на проекта Милена Гатева заяви, че очаква искането да бъде възстановено, за да може сумата да  бъде прибавена към оборотните средства, с които да продължи регулярното разплащане към строителите.

Следващата Надзорна комисия предстои да бъде проведена след три месеца.

 

regionalno-sdrugenie2   geimari1

Абонамент