In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

.

Площадка за компостиране
Площадка за компостиране
Още един подобект от регионалната система за управление на отпадъците в Габрово е завършен.

Става дума за мащабното съоръжение площадка за компостиране, където ще се извършва целия процес по обработка на биоразградимите отпадъци. Този подобект се простира на площ от 5 дка. В този сектор от новото депо ще постъпват зелените маси от градините и отпадъците събрани от населението в кафевите контейнери. Там те ще се надребняват и обръщат със специализирана техника до получаването на краен продукт – компост.  

Компостът е висококачествен почевен подобрител, който представлява торообразен материал, подходящ за наторяване на земеделските култури и за възстановяване на органичната материя в почвата. Редица са предимствата на компоста, но най-значимите са, че повишава добивите, прави глинестата почва по-рохкава, предпазва растенията от редица болести, повишава задържането на вода, възстановява изхабените почви, предпазва почвата от ерозия,  и др.


Паралелно с финализираната компостираща площадка почти напълно изградени са и административната сграда, склада, работилницата и гаражите, където ще се помещават специализираните за работа на депото машини.

В допълнение към това тече и работата по най-сериозният подобект, а именно клетката за депониране. Там предстои да се положи специален изолиращ екран, чиято цел е да не пропуска преминаване на опасния инфилтрат в почвата. Инфилтратът ще бъде отвеждан към специален басейн, а от там към пречиствателна станция. Пречистването на опасните течности, отделени от отпадъците, ще бъде с изключително високо качество и пречистената вода ще е с характеристиките на питейна. Самото поставяне на пречиствателна станция предстои да се случи след средата на годината.

Останалите подобекти, завършени още през миналата година са: площадката за сепариране, експлоатационните пътища, бетонната ограда в по-голямата си част.

 

regionalno-sdrugenie2   geimari1

Абонамент